Koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések a Gál Ferenc Főiskolán

A vírus terjedésének megelőzése érdekében Rektorként felhívom a hallgatók, oktatók és munkatársak figyelmét arra, hogy:

    - fokozottan ügyeljenek a munkavégzés során a higiénés előírások betartására, gyakran mossanak kezet szappanos vízzel, és kerüljék a beteg emberekkel való érintkezést,
    - fokozottan figyeljék saját egészségi állapotukat és a betegség tüneteinek észlelése esetén azonnal forduljanak háziorvosukhoz e-mailen vagy telefonon.

 

Munkavégzőkre vonatkozó utasítások

A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján (www.nnk.gov.hu) közzétett veszélyeztetett területekre nem engedélyezek kirándulásokat, tanulmányutakat és bármiféle hivatalos, szakmai utakat.

Azoknak a hallgatóknak, oktatóknak és munkatársaknak a személyéről, akik az érintett területekről 2020. február 12. napja után érkeztek vissza, a Dékánoknak, illetve az Igazgatóknak haladéktalanul írásbeli tájékoztatást kell adni a Rektor számára.

A Rektor munkáltatóként mentesíti az érintett munkavállalókat a munkavégzés alól – távolléti díj fizetése mellett – a hazaérkezésüket követő naptól 14 napra, elrendelve, hogy munkahelyükön és a GFF más intézményeiben nem jelenhetnek meg ezen időtartam alatt, egyúttal felhívva figyelmüket a másokkal való személyes, fizikai kontaktus kerülésére is.

Az érintett területekről érkező delegációk, meghívott személyek fogadását el kell halasztani.

 

Rendezvények szervezése

A főiskolai szervezésű rendezvények – akár szakmai, tudományos, kulturális, közösségi, hallgatói események – megtartásával kapcsolatban, a rendezvény megtartását megelőzően e-mailben kell kérni a Rektor külön jóváhagyását, aki döntését a Rektori Kabineten belüli egyeztetéssel hozza meg. Az e-mailben fel kell tüntetni a megtartani kívánt rendezvény megnevezését, jellegét, időpontját, helyszínét, tervezett létszámát és a tervezett résztvevői kört.

A Főiskola valamely ingatlanában újabb külső rendezvény mától már nem fogadható be, a korábban egyeztetett külső rendezvények esetében írásban kell bejelenteni a Rektor számára az előkészített rendezvény megnevezését, jellegét, időpontját, helyszínét, tervezett létszámát és a tervezett résztvevői kört és ezeket a rendezvényeket csak a Rektor írásbeli engedélye alapján lehet megtartani.

 

Nyilatkozási rend

Nyomatékosan felhívom arra a figyelmet, hogy a koronavírus fertőzés terjedésével összefüggő hivatalos nyilatkozatok és egyéb intézkedések megtételére kizárólag a GFF Rektora jogosult.

 

Hallgatókat érintő ügyek

Korábban megtörtént a teljes hallgatói közösség tájékoztatása Neptun üzenetek és rektori körlevelek formájában.

Rektorként elrendelem a főiskolai épületek, ingatlanok, valamint a gyakorlóhelyek látogatásának a mellőzését azoknak a hallgatóknak a számára, akik 2020. február 12. napja után a koronavírussal érintett területen jártak, vagy ugyanezen időszakban olyan személyekkel találkoztak, akik a koronavírussal érintett területen tartózkodtak a találkozásukat megelőző két hétben, esetleg ilyen személlyel élnek közös háztartásban. A hallgatóknak elrendelt intézménylátogatási tilalom 14 napra szól, attól a naptól kezdődően, hogy a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő érintett személy hazaérkezett a fertőzött területről, vagy amikor a hallgató más ilyen személlyel érintkezett. A hallgatókat indokolt távolmaradás esetén semmilyen hátrány nem éri, a hiányzásokat rugalmasan kezelik, ezért kérem a diákokat, hogy a Tanulmányi Osztályok felé e-mailben, vagy telefonon jelezzék az érintett területről történő hazautazás időpontját és az érintett terület megnevezését. A Tanulmányi Osztályoknak az Oktatási Igazgatón keresztül kell tájékoztatást küldeniük erről a Rektornak.

 

Hasznos linkek:

A Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrend a koronavírussal kapcsolatban

A WHO tájékoztató videói a koronavírus terjedésének megelőzésével kapcsolatban

A WHO hatékony kézmosással kapcsolatos plakátja

Szervezeti egység: 
Gazdasági Kar
Kategória: 
Hallgatóknak Hírek