Karunkról

 

A Kormány 1006/2018 (II.1) határozata alapján a SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Gazdasági Campusa 2018. február 1-től a Gál Ferenc Főiskola Gazdasági Karaként működik tovább.
 

GAZDASÁGI KAR
5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
www.gff-bekescsaba.hu

A kar telephelyei:
Gazdaságtudományi Intézet: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
Társadalomtudományi Intézet: 6720 Szeged, Dóm tér 6.

DÉKÁN
Telefon: +36-66-524-700/1021-es mellék
E-mail: dekan(kukac)gff-bekescsaba.hu
Dr. Vincze Gábor
dékán, főiskolai docens
Dékánhelyettes:
Dr. Szigeti Andrea, intézetvezető főiskolai docens

GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Telefon: +36-66-524-700/1020-as mellék
E-mail: gazd.tud.int(kukac)gff-bekescsaba.hu
intézetvezető: Dr. Árpási Zoltán, egyetemi docens

GAZDASÁGTUDOMÁNYI TANSZÉK
Telefon: +36-66-524-700/1020-as mellék
E-mail: gazd.tud.tanszek(kukac)gff-bekescsaba.hu
tanszékvezető: Dr. Nyári Csaba, főiskolai docens
Dr. Kovács Mihály Attila, főiskolai docens
Dr. Leszkó Róbert János, adjunktus
Dr. Molnár István, egyetemi docens
Dr. Szakács Attila, főiskolai tanár
Gödör Zsuzsanna, adjunktus
Szabóné Bohus Márta, adjunktus
Borgula Ilona, ny. főiskolai docens
Krajcsóné Kraszkó Ilona, ny. főiskolai docens
Együd Imre, c. főiskolai docens

VEZETÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK
Telefon: +36-66-524-700/1020-as mellék
E-mail: vez.tud.tanszek(kukac)gff-bekescsaba.hu
tanszékvezető: Dr. Árpási Zoltán, egyetemi docens
Dr. Simon Sándor, egyetemi docens
Dr. Velkey Gábor Dániel, főiskolai docens
Dr. Micheller Magdolna, ny. főiskolai tanár, professzor emerita
Ferenczné Szarvas Anikó, mestertanár
Kölcseyné Balázs Mária, tanársegéd
Herczeg Tamás, szociológus, c. főiskolai docens
Dr. Gurzó Imre, ny. főiskolai tanár
Ráfi Péter, c. főiskolai docens
Szekeres István, c. főiskolai docens

IDEGEN NYELVI LEKTORÁTUS
Telefon: 36-66-524-700/1041-es mellék
E-mail: lektoratus(kukac)gff-bekescsaba.hu
lektorátusvezető: Dr. Máthé Ilona, főiskolai docens
Boros Árpád, adjunktus
Csefkó Monika, nyelvtanár
Hornokné Uhrin Erzsébet, főiskolai tanár

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
Telefon: +36-66-524-700/1020-as mellék
E-mail: tars.tud.int(kukac)gff-bekescsaba.hu
intézetvezető: Dr. Szigeti Andrea, főiskolai docens
Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt, egyetemi tanár
Dr. Lipcsei Imre, főiskolai tanár
Dr. Czagány Gábor, főiskolai docens
Dr. Hamvas Endre, főiskolai docens
Gazsó Tibor, kutatócsoport-vezető

Dékáni Titkárság
Telefon: +36-66-524-700/1020-as mellék
E-mail: titkarsag(kukac)gff-bekescsaba.hu
Kővári Katalin, titkárnő
Nagy Tiborné, tanszéki adminisztrátor
Vandlik Jánosné, tanszéki adminisztrátor

Tanulmányi Osztály
Telefon: +36-66-524-700/6079-es mellék
E-mail: to(kukac)gff-bekescsaba.hu
Kovácsné Bányai Julianna, csoportvezető
Krajcsó Andrea Mária, tanulmányi referens

Gazdasági Hivatal
Telefon: +36-66-524-700/1066-os mellék
E-mail: gazdasagi(kukac)gff-bekescsaba.hu
vezető: Birkásné Uhrin Beáta, gazdasági főelőadó
Szák Edit, gazdasági ügyintéző

Üzemeltetési Csoport
Papp Sándor, rendszergazda
Szilágyi József, gondnok
Mészáros Norbert, gondnok
Jánovszki Pál, recepciós
Szalai Lászlóné, recepciós
Irimiás Ágnes, intézményi takarító
Kányáczkiné Balog Zsuzsanna, intézményi takarító
Nagy Tímea, intézményi takarító

Kollégium
Telefon: +36-66-524-705
E-mail: kollegium(kukac)gff-bekescsaba.hu
kollégiumvezető: Jármi József
Papp Sándor, recepciós
Studzeni Péter, recepciós
Batka Éva, intézményi takarító
Fóris Istvánné, intézményi takarító

Könyvtár
Telefon: +36-66-524-700/6037-es mellék
E-mail: konyvtar(kukac)gff-bekescsaba.hu
Uhrin Katalin, vezető könyvtáros
Kelemenné Bohus Magdolna, könyvtáros

Hallgatói Önkormányzat
Székely Dávid elnök
Telefon: 30/28-35-410
E-mail: david_webs(kukac)hotmail.com
hok(kukac)gff-bekescsaba.hu

Kari Tanács
elnök: Dr. Vincze Gábor, dékán
tagok:
Dr. Szigeti Andrea intézetvezető, dékánhelyettes
Dr. Árpási Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Simon Sándor, egyetemi docens
Gödör Zsuzsanna, adjunktus
Birkásné Uhrin Beáta, gazdasági főelőadó
Székely Dávid, HÖK elnök

Szervezeti egység: 
Gazdasági Kar
Kategória: 
Bemutatkozás