Karunk szervezeti listája

 

A Kormány 1006/2018 (II.1) határozata alapján a SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Gazdasági Campusa 2018. február 1-től a Gál Ferenc Főiskola Gazdasági Karaként működik tovább.

GAZDASÁGI KAR
5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
www.gff-bekescsaba.hu
A kar telephelyei:
Gazdaságtudományi Intézet: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
Társadalomtudományi Intézet: 6720 Szeged, Dóm tér 6.
DÉKÁN
Telefon: +36-66-887-150/707-es mellék vagy +36-66-887-157
E-mail: dekan(kukac)gff-bekescsaba.hu
Dr. Vincze Gábor
dékán, egyetemi docens
Dékánhelyettes:
Dr. Szigeti Andrea, intézetvezető főiskolai docens

GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Telefon: +36-66-887-150/702-es mellék vagy +36-66-887-152
E-mail: gazd.tud.int(kukac)gff-bekescsaba.hu
intézetvezető: Dr. Árpási Zoltán, egyetemi docens

GAZDASÁGTUDOMÁNYI TANSZÉK
Telefon: +36-66-887-150/702-es mellék vagy +36-66-887-152
E-mail: gazd.tud.tanszek(kukac)gff-bekescsaba.hu
tanszékvezető: Dr. Nyári Csaba, főiskolai docens
Dr. Kovács Mihály Attila, főiskolai docens
Dr. Leszkó Róbert János, adjunktus
Dr. Molnár István, egyetemi docens
Dr. Szakács Attila, főiskolai tanár
Gödör Zsuzsanna, adjunktus
Szabóné Bohus Márta, adjunktus
Dr. Borgula Ilona, ny. főiskolai docens
Krajcsóné Kraszkó Ilona, ny. főiskolai docens
Együd Imre, c. főiskolai docens
Aradszky Péter, mb. oktató
Végvári Edina, mb. oktató
Seres Péter, mb. oktató
Dr. Vízhányó Mihály, mb. oktató
Seres Ildikó, mb. oktató
Hrabovszki Katalin, mb. oktató
Gyurkóné Bondár Anna, mb. oktató
Taybani Ágnes, mb. oktató
Avramucz István, mb. oktató
Csicsely Szilvia, mb. oktató
Sós István, mb. oktató
Zsigmondné Kesiár Katalin, mb. oktató

VEZETÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK
Telefon: +36-66-887-150/702-es mellék vagy +36-66-887-152
E-mail: vez.tud.tanszek(kukac)gff-bekescsaba.hu
tanszékvezető: Dr. Árpási Zoltán, egyetemi docens
Dr. Simon Sándor, egyetemi docens
Dr. Velkey Gábor Dániel, főiskolai docens
Dr. Micheller Magdolna, ny. főiskolai tanár, professzor emerita
Dr. Rákóczi Attila, PhD, egyetemi adjunktus, mb. oktató
Ferenczné Szarvas Anikó, mestertanár
Kölcseyné Balázs Mária, tanársegéd
Herczeg Tamás, szociológus, c. főiskolai docens
Dr. Gurzó Imre, ny. főiskolai tanár
Dr. Ráfi Péter, c. főiskolai docens
Borbola Gábor, műszaki tanár, mb. oktató
Dr. Hajdúné Felföldi Irén, mb. oktató
Bódi Csaba, mb. oktató

IDEGEN NYELVI LEKTORÁTUS
Telefon: +36-66-887-150/705-ös mellék vagy +36-66-887-155
E-mail: lektoratus(kukac)gff-bekescsaba.hu
lektorátusvezető: Dr. Máthé Ilona, főiskolai docens
Boros Árpád, adjunktus, nyelvtanár
Csefkó Monika, nyelvtanár
 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
Telefon: +36-66-887-150/702-es mellék vagy +36-66-887-152
E-mail: tars.tud.int(kukac)gff-bekescsaba.hu
intézetvezető: Dr. Szigeti Andrea, főiskolai docens
Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt, egyetemi tanár
Dr. Czagány Gábor, főiskolai docens
Dr. Hamvas Endre, főiskolai docens
Dr. Mák Kornél, főiskolai docens
Gazsó Tibor, kutatócsoport-vezető

Dékáni Titkárság
Telefon: +36-66-887-150/702-es mellék vagy +36-66-887-152
E-mail: titkarsag(kukac)gff-bekescsaba.hu
Kővári Katalin, dékáni titkárnő

Tanulmányi Osztály
Telefon: +36-66-887-150/705-ös mellék vagy +36-66-887-155
E-mail: to(kukac)gff-bekescsaba.hu
Krajcsó Andrea Mária, tanulmányi referens
Vandlik Jánosné, tanulmányi előadó

Gazdasági Hivatal
Telefon: +36-66-887-150/703-es mellék vagy +36-66-887-153
E-mail: gazdasagi(kukac)gff-bekescsaba.hu
vezető: Birkásné Uhrin Beáta, gazdasági főelőadó
Szák Edit, gazdasági ügyintéző

Üzemeltetési Csoport
Papp Sándor, rendszergazda
Szilágyi József, gondnok
Mészáros Norbert, gondnok
Jánovszki Pál, recepciós
Szalai Lászlóné, recepciós
Felegyi Márta, intézményi takarító
Kányáczkiné Balog Zsuzsanna, intézményi takarító
Murányi Hajnalka, intézményi takarító

Kollégium
Telefon: +36-66-887-163
E-mail: kollegium(kukac)gff-bekescsaba.hu
kollégiumvezető: Jármi József
Papp Sándor, recepciós
Studzeni Péter, recepciós
Batka Éva, intézményi takarító
Fóris Istvánné, intézményi takarító

Könyvtár
Telefon: +36-66-887-150/711-es mellék vagy +36-66-887-161
E-mail: konyvtar(kukac)gff-bekescsaba.hu
Uhrin Katalin, vezető könyvtáros
Kelemenné Bohus Magdolna, könyvtáros

Hallgatói Önkormányzat
          Arató Rita - elnök
e-mail: ritaarato22@gmail.com
Tel.: 06 30 845 1928
Gyenes Kinga Katalin – alelnök
e-mail: kingagyenes1122@gmail.com
Tel.: 06 30 257 5355
Matyi Gréta Daniella – gazdasági referens
e-mail: matyigreta@gmail.com
Tel.: 06 20 921 9671
Liker Dóra – adminisztrációs referens
e-mail: l.dori45@gmail.com
Tel.:06 30 273 1964
Bátori Dorina – kulturális és sport referens
e-mail: batoridori@gmail.com
Tel.: 06 70 249 9491
E-mail: hok(kukac)gff-bekescsaba.hu

Kari Tanács
elnök: Dr. Vincze Gábor, dékán
tagok:
Dr. Szigeti Andrea intézetvezető, dékánhelyettes
Dr. Árpási Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Simon Sándor, egyetemi docens
Gödör Zsuzsanna, adjunktus
Birkásné Uhrin Beáta, gazdasági főelőadó
Arató Rita, HÖK elnök

Szervezeti egység: 
Gazdasági Kar