ERASMUS információk

MIÉRT JÓ NEKEM AZ ERASMUS+  ÖSZTÖNDÍJ?  

Az Erasmus+ program segítségével lehetőséged van egy külföldi felsőoktatási intézményben

Szakmai gyakorlatot frissen diplomát szerzett hallgatóként a végzésedet követő egy évben is teljesíthetsz, feltéve, hogy még a végzés előtt, aktív hallgatóként nyújtod be a pályázatot.

MILYEN FELTÉTELEKKEL PÁLYÁZHATOK?  

Akkor tudsz pályázni, ha az Erasmus+ programban részt vevő felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanulsz, valamint:

 • ha tanulmányi mobilitásra szeretnél kiutazni, alapképzéses hallgatóként legalább 2 lezárt félévvel rendelkezel;
 • szakmai gyakorlatra már a tanulmányaid első évében is utazhatsz;
 • a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonyod van;
 • további pályázati feltételeket jelölhet ki a felsőoktatási intézmény, ahol tanulsz, ezért minden esetben a kari koordinátorod által adott információra támaszkodj!

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 • A küldő és fogadó felsőoktatási intézmény ECHE tanúsítvánnyal rendelkezik.
 • A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.
 • Kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében (szakmai gyakorlatnál akár korábban is) lehetséges.
 • A hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.
 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. A kombinált időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A "kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam vehető igénybe.
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli tanulmányi szerződést kell kötni. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.
 • A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

HOL ÉS HOVÁ PÁLYÁZHATOK?  

A pályázatokat a felsőoktatási intézményed kari koordinátorához kell benyújtani.

Tanulmányi célú mobilitás esetén a főiskolád, egyetemed intézményi kapcsolatrendszere határozza meg, mely külföldi felsőoktatási intézményekhez pályázhatsz.

Szakmai gyakorlatnál azonban nincs ilyen megkötés, bármely Erasmus+ programországbeli céghez, szervezethez pályázhatsz gyakornoknak, feltéve, hogy a tevékenység illeszkedik a tanulmányaidhoz.

A programban részt vevő országok:

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

A GFF számos európai egyetemmel és főiskolával rendelkezik kétoldalú szerződéssel ERASMUS hallgatók küldéséről és fogadásáról. Csak olyan intézménybe lehet tanulmányokra jelentkezni, amellyel a főiskola rendelkezik kétoldalú megállapodással ERASMUS hallgatók küldéséről és fogadásáról.

A GFF partnerintézményeinek listája itt található    

 MENNYI TÁMOGATÁST KAPHATOK?  

A pályázatban elnyerhető ösztöndíj a célországtól függően  részképzés esetén 420- 520 EUR havonta, szakmai gyakorlatnál 520- 620 EUR az Erasmus+ programországokban. A szociálisan rászoruló hallgatók a 2017/18-as tanévtől kezdve a tanulmányi mobilitási ösztöndíjhoz havi 200 EUR, szakmai gyakorlat esetén pedig havi 100 EUR kiegészítő támogatást igényelhetnek.

Szociális alapú kiegészítő támogatás

Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg résztvevők kiegészítő támogatása

A megélhetési költségek alapján a célországok 3 kategóriába sorolhatók. Az ösztöndíj összegét az alábbi táblázat foglalja össze:

Fogadó ország

Tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!)

2018-as 
intézményi pályázatok

Szakmai gyakorlat

Magas megélhetési költségű országok

Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI) Luxemburg (LU), Norvégia (NO),  Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)

520 euró / hó

620 euró / hó

Közepes megélhetési költségű országok

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT)

 470 euró / hó

570 euró / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

Bulgária (BG), Csehország (CZ),  Észtország (EE), Horvátország (HR),  Magyarország (HU), Litvánia (LT),  Lettország (LV),Lengyelország (PL), Románia (RO),Szlovénia (SI),Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR)

 420 euró / hó

520 euró / hó

Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak

 200 euró / hó

100 euró / hó

 

HOGYAN ÉS MIKOR TUDOK JELENTKEZNI?  

A pályázat beadásának módjáról, a határidőkről és a csatolandó dokumentumok listájáról, illetve további feltételekről a kari Erasmus koordinátortól kérhetsz felvilágosítást (csefko.monika@gff-bekescsaba.hu)  Ez azért is fontos, mert a feltételek és határidők intézményenként és akár karonként is eltérőek lehetnek!

A GFF Erasmus eljárásrendje itt olvasható

MIT ÉRDEMES MÉG TUDNI?  

OLS – online linguistic support, azaz online nyelvi támogatás

Az OLS segítségével a résztvevők mobilitásuk megkezdése előtt és annak végén felmérhetik nyelvtudásukat abból a nyelvből, amelyen külföldön tanulnak vagy amit a szakmai gyakorlat során használni fognak. Az ingyenes nyelvi szintfelmérő számos nyelven elérhető, és a hallgatóknak lehetőségük van arra is, hogy online nyelvtanfolyamon vegyenek részt az ösztöndíjas időszak alatt. A nyelvi felmérő eredménye nem befolyásolja az ösztöndíj elnyerését.

HOGYAN LEHET PÁLYÁZNI ERASMUS ÖSZTÖNDÍJRA?

A tanév folyamán az intézmény pályázatot ír ki a hallgatók számára ERASMUS ösztöndíj elnyerésére. A pályázati felhívást a kar honlapján tesszük közzé.

A pályázó hallgatóknak az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

 • jelentkezési lap, elektronikusan, valamint kitöltve és aláírva
 • indexmásolat az eddigi tanulmányokról
 • hallgatói jogviszony igazolás
 • magyar nyelvű önéletrajz
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van, de nem feltétel)

A pályázatok elbírálásának kritériumai a tanulmányi előmenetel és a tanulmányok nyelvének megfelelő szintű ismerete. A nyelvvizsga és a kar érdekében végzett közösségi munka előnyt jelent. A beadott pályázati anyagokat egy szakmai bizottság bírálja el.

Forrás: tka.hu

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYOK A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY HONLAPJÁRÓL:

Erasmus+ tanulmányi mobilitás és szakmai gyakorlat

20 legjobb dolog az Erasmusszal

Mi tart vissza a mobilitástól és hogyan győzheted le ezeket az akadályokat?

Hogyan készülj fel az Erasmus+ ösztöndíjadra?

15 dolog, amit ne felejts el magaddal vinni az Erasmus félévedre

4 tipp a motivációs levél megírásához

Erasmus sikertörténetek

TOVÁBBI  INFORMÁCIÓ:

 

Szervezeti egység: 
Gazdasági Kar
Kategória: 
ERASMUS Hallgatóknak