Alapszakok

A békéscsabai Gadasági Karon karon a következő alapszakokon és szakirányokon folyik képzés:

A specializácók választása másodévben lehetséges és csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

 

 

Szervezeti egység: 
Gazdasági Kar